Brev fra sognepræsten Jude

Den 8. januar A.D.MMXXI.

Kære Alle

Så kom de nye retningslinjer og jeg vil bede Jer om hjælp med at give denne
besked videre i menighederne

Hvis det er muligt at holde kirken åben i Thisted, Hjørring og
Frederikshavn, vil jeg bede Jer om at sætte skilt at der max må være 5
personer tilstede på samme tid i kirken. Hvis kirken er åben for folk SKAL
der gøres rent hver dag (dvs. bænke, håndtag, overflader mm) og gerne flere
gange om dagen, og der skal luftes ud ofte.

***

Nye retningslinjer gældende fra 8. januar i Nordjyllands sogn

Åben kirke

Kirken kan være åben for personlig bøn. Der må dog max være 5 personer i
kirken på samme tid. Kommer man ind i kirken og der er 5 andre, må man vente
udenfor.

Søndagsmesse

Der fejres ikke messe i menighederne om søndagen

Messen livestreames via Sct. Mariæ Kirkes YouTube kanal (for lukkede døre)
søndag kl. 10.00 fra Aalborg. Messen bliver af fuld varighed.

Linket til livestream findes på hjemmesiden http://www.katolsk-nord.dk
<http://www.katolsk-nord.dk>  eller på Facebooksiden Katolsk Nord

Messe på hverdage

Der fejres messe på hverdage af max 30 minutters varighed på disse
tidspunkter i Sct. Mariæ Kirke i Aalborg

Mandag 9.00

Tirsdag 17.00

Onsdag 9.00

Torsdag 17.00

Fredag 17.00

Derudover lørdag 9.00

Man er velkommen til disse messer i Sct. Mariæ Kirke. Alle som deltager i
messen skal sidde på bænkene ved en hvid prik, eller på bænkene ude langs
væggen ved en gul prik. Derudover skal der holdes minimum 2 meters afstand
til andre i kirken.

Med de nye arealkrav må der til messe være max 37 personer i Sct. Mariæ
Kirke. Ved max antal vil man blive bedt om at forlade kirken.

Når der ikke er messe må der være max 5 personer i kirken (kirken er åben
dagligt mellem 7.00 og 18.00. Dog er kirken lukket søndag i det tidsrum hvor
der livestreames).

Med de nye arealkrav er det gjort yderligere kompliceret at fejre messe på
en forsvarlig måde. I kirkerne i Thisted, Hjørring og Frederikshavn betyder
de nye krav om areal at der må være meget få personer i kirkerne når der
fejres messe. I Thisted ca. 12 personer, i Hjørring ca. 28 personer og
Frederikshavn ca. 23 personer. Derfor tages denne beslutning, som er
gældende indtil nye retningslinjer for areal- og afstandskrav meldes ud

Venlig hilsen

p. Jude Kulas

Sct. Mariæ Kirke

Kastetvej 1

9000 Aalborg

(Træffes ikke om tirsdagen)

Mobil: 20 88 52 84

Biskop Czeslaws brev

På baggrund af forværringen af smittesituationen anbefales det at
aflyse søn- og helligdagsmesserne til og med den 3. januar 2021
Kirkeministeriet har igen i dag, den 23. december skærpet sine retningslinjer for afholdelse af
gudstjenester. På ministeriets hjemmeside kan man læse følgende:
Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, har tidligere i dag holdt møde om
smitteudviklingen. På mødet drøftedes blandt andet resultaterne af en ny undersøgelse om
udbredelsen af en mere smitsom variant af en ny og muligvis mere smitsom corona-virus.
I betragtning af den traditionelle store kirkegang ved julegudstjenester har indsatsgruppen
derfor ud fra en samlet vurdering besluttet at udsende en klar anbefaling om, at der ikke synges ved
julegudstjenesterne i år. Indsatsgruppen anbefaler desuden, at dette års julegudstjenester afkortes
mest muligt og højst varer 30 minutter.
Disse anbefalinger er også indarbejdet i ministeriets seneste retningslinjer, som kan læses her.
På baggrund af forværringen af smittesituationen anbefales det at aflyse søn-og
helligdagsmesserne til og med den 3. januar 2021. Kirkerne må gerne være åbne, og der kan også
fejres messer om hverdagen forudsat, at messen er uden sang og ikke varer længere end 30
minutter. Man kan vælge den korteste bodsliturgi, nøjes med én læsning og evangeliet, lade
prædikenen vare ikke mere end to minutter, vælge den korteste eukaristiske bøn og være flere om at
uddele kommunionen. Hvis der ikke fejres messe, kan der under overholdelse af de nødvendige
sikkerhedsforanstaltninger foretages kommunionsuddeling.
Hvis offentlige søn- og helligdagsmesserne aflyses, opfordres man til at benytte sig af mulighed
for livestreaming af messerne. Midnatsmessen og messen 1. juledag i domkirken vil blive
livestreamet på http://www.katolsk.dk – tryk på ikonet i højre side med billedet af Sankt Ansgars Kirke.
I kvindelige ordenshuse kan messerne fejres som hidtil, eventuelt med udelukkelse af offentlig
adgang.
Hvis man ikke kan eller ønsker at deltage i de messer, der måtte blive fejret, anbefales det at holde
en andagt i hjemmet. Materiale og vejledning hertil findes på bispedømmets hjemmeside.

Efter den første meddelelse om, at det med en række skærpede restriktioner blev tilladt at afholde julens gudstjenester, er de sidste anbefalinger fra Kirkeministeriet og sundhedsmyndighederne et skår i juleglæden. Som kirke bør vi dog prioritere hindringen af coronasmitte højt. Så trist det er ikke at kunne fejre eukaristien festligt og i fællesskab, ikke mindst til en fest som julen, er vi ikke afskåret fra fællesskabet med Gud. Vi kan forene os med Ham i bøn og betragtning, følge en tv-transmitteret eller livestreamet messe eller afholde den oven for nævnte husandagt. Det er ikke det samme som at være fysisk til stede, men dog udtryk for et ønske om at deltage i, hvad Kirken fejrer. Trods de yderligt begrænsede muligheder for fejringen af julen ønsker jeg, at alle må få del i festens glæde, også ved at gøre hjertet til et herberg, hvor der er plads til Frelseren.

+Czeslaw

P. Judes brev

Kære Alle

Det er med et tungt hjerte, at jeg har modtaget brev fra Biskop Czeslaw Kozon om anbefaling af aflysning af messer, men selvfølgelig er det en anbefaling vi er nødt til at følge.

Det betyder at messer fra og med i dag 24. december til og med 3. januar aflyses i alle 4 menigheder og erstattes af livestreaming fra Aalborg, dog undtaget hverdagsmesser som gennemføres indenfor de nye restriktioner. Dette sker efter aftale med Biskoppen.

Programmet bliver som følger:

 1. december kl 24.00 messen livestreames
 2. december kl 10.00 messen livestreames
 3. december kl 10.00 messen livestreames
 4. december kl 10.00 messen livestreames
 5. december kl 9.00 messe på max 30 minutter (Aalborg)
 6. december kl 17.00 messe på max 30 minutter (Aalborg)
 7. december kl 9.00 messe på max 30 minutter (Aalborg)
 8. december kl 16.30 messe på max 30 minutter (Aalborg)
 9. januar kl 11.00 messen livestreames
 10. januar kl 9.00 messe på max 30 minutter (Aalborg)
 11. januar kl 10.00 messen livestreames

Livestreaming kan findes på sognets hjemmeside katolsk-nord.dk og katolsk Nords facebookside samt på Sct. Mariæ kirkes YouTube kanal.

Det er tilladt at holde kirkerne åbne for personlig bøn.

På trods af den smerte vi føler over de ændringer, der nu sker i fejringen af højtiden, vil jeg bede for at alle alligevel vil mærke julens fornyelse af vores hjerter og kærlighedsbudskabet.

Jeg ønsker Jer alle en velsignet jul

P. Jude Kulas